Miljönämnden
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Servicecenter
Telefon: 0243-74 000 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Miljöpriset

Kommunens årliga miljöpris går till den person, förening eller företag i Borlänge som på ett betydelsefullt sätt medverkat till en ökad miljönytta eller ökat miljövärde, lokalt eller globalt.

Miljönämnden delar ut priset där vinnaren belönas med 20 000 kronor. I bedömningen tas hänsyn till miljönytta eller naturvårdsnytta, hur många som påverkats av arbetet, lokal förankring, hur arbetet har gynnat Borlängeborna och om arbetet har bidragit till att sprida kunskap om miljö och natur. En kommitté bestående av miljönämndens arbetsutskott och miljöchefen behandlar ärendet och tar fram förslag till miljönämnden.

Pristagare utses utifrån:

  • Miljönyttan eller naturvårdsnyttan.
  • Antal som blivit berörda av pristagarens arbete.
  • Den lokala förankringen.
  • Hur arbetet gynnat Borlängebon.
  • Att arbetet bidragit till att sprida kunskap om miljö och natur.

Vem tycker du ska få priset?

Nominera kandidater till miljöpriset 2019, via e-post: miljonamnden@borlange.se eller via post till Borlänge kommun, miljönämnden, 781 81 Borlänge 

Tidigare pristagare

Tidigare miljöprisvinnare

2018 Café Frostbrunnsdalen och Borlänge kommuns kost-och lokalservice 

2017 Nygårdsskolan och Nygårdsenhetens förskolor

2016 Sören Nyström, Christian Olhans (Borlänge Energi), Sven Sandström (AME), personalen vid den pedagogiska verksamheten på Mellangården i Norr Amsberg

2015 Kyrkskolan och förskolan Ängsklockans barnträdgård

2012 Bo Hellberg, Milsbo

2011 Tunets skola och Hushagsgymnasiet

2008 Per Swedenström

2006 Borlänge Bilprovning

2005 Tunabygdens Fågelklubb

2004 Lindans Bystugeförening

 

Några år har priset inte delats ut.

Sidan senast uppdaterad