Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Borlänge kommun valkansli
0243-741 16
Dela sidan på sociala medier

Val 2018

Den 9 september 2018 är det val i Sverige. Då röstar folket i val till riksdagen, landstinget och kommunen. Du kan rösta i förtid redan från den 22 augusti.

I Sverige genomförs det allmänna valet vart fjärde år, detta är kärnan i den representativa demokratin där folket bestämmer vilka som ska styra. I valet röstar var och en på det parti och möjligtvis på den kandidat som de vill ska representera dem på nationell nivå i riksdagen, på regional nivå och på lokal nivå.

 

Vem kan rösta?

 I val till riksdagen kan du rösta om du är svensk medborgare, har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i Sverige eller har varit det tidigare.

I val till kommun- eller landstingsfullmäktige kan du rösta om du har fyllt 18 år senast på valdagen samt är något av följande:

  • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Medborgare i något annat land än de som nämnts ovan och har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget

valmyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur allmänna val går till. 

Var kan jag rösta i Borlänge?

Du kan antingen rösta på valdagen den 9 september eller förtidsrösta i någon av våra lokaler för förtidsröstning.

Som väljare är du knuten till ett geografiskt område som kallas valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress som styr vilket valdistrikt du tillhör. I Borlänge finns det 25 valdistrikt och i varje valdistrikt finns en vallokal.  Nedan kan du läsa om vilka vallokaler som finns i Borlänge och var du kan förtidsrösta.

Kontakt

Valkansliet Borlänge kommun när du via valnamnden@borlange.se eller 0243-741 16

Förtidsrösta i Borlänge

Förtidsröstningen börjar 22 augusti och pågår fram till och med valdagen 9 september. Här kan du se var du kan förtidsrösta.

Rösta på valdagen

Rösta i din vallokal på valdagen söndagen den 9 september. Under förtidsröstningen får du rösta var du vill i Sverige, på valdagen däremot är det viktigt att du går till din specifika vallokal.

Vanliga frågor om valet

Var kan jag rösta? Hur röstar jag i vallokal på valdagen? Hur röstar jag om jag befinner mig utomlands? Här kan du läsa vanliga frågor om valet.

Vallokaler och röstkort

Här kan läsa om röstkort och se en karta över vilka vallokaler som finns i Borlänge.

Rösta med bud

En väljare som inte kan ta sig till vallokalen på valdagen och som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan rösta med bud eller genom ambulerande röstmottagare.

Särskild röstmottagning

För att underlätta för de som bor på särskilt boende att delta i valet anordnar valnämnden i Borlänge kommun särskild röstmottagning den 2 september.

Information in other languages

Here you will find information about the elections in Sweden in other languages.

Webbutbildning för röstmottagare

Här finns länkar till webbutbildningen för dig som ska jobba som röstmottagare vid förtidsröstningen eller valdagen.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för de allmänna valens genomförande - ordinarie val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Valresultat 2014

Vid kommunvalet år 2014 röstade 32 713 personer. Det ger ett valdeltagande på 83,87 %.

Sidan senast uppdaterad