Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Val 2018

Den 9 september 2018 är det val i Sverige. Då röstar folket i val till riksdagen, landstinget och kommunen.

I Sverige genomförs det allmänna val vart fjärde år, detta är kärnan i den representativa demokratin där folket bestämmer vilka som ska styra. I valet röstar var och en på det parti och möjligtvis på den kandidat som de vill ska representera dem på nationell nivå i riksdagen, på regional nivå och på lokal nivå.

Vem kan rösta?

 I val till riksdagen kan du rösta om du är svensk medborgare, har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i Sverige eller har varit det tidigare.

I val till kommun- eller landstingsfullmäktige kan du rösta om du har fyllt 18 år senast på valdagen samt är något av följande:

  • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Medborgare i något annat land än de som nämnts ovan och har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget

valmyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur allmänna val går till. 

Var kan jag rösta i Borlänge?

Rösta på valdagen

Som väljare är du knuten till ett geografiskt område som kallas valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress som styr vilket valdistrikt du tillhör. I Borlänge finns det 25 valdistrikt och i varje valdistrikt finns en vallokal. 

På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör och vilken vallokal du ska rösta i.

Förtidsrösta

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen. Förtidsröstningen börjar 22 augusti och pågår fram till och med valdagen 9 september.

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling och röstkort. Röstkorten skickas till alla röstberättigade 16-22 augusti.

I Borlänge kan du förtidsrösta på följande ställen: 

Stadshuset
Kupolen
Biblioteket
Forum Kvarnsveden
Locus Tjärna Ängar
PRO Domnarvet
Idkerbergets skola

Ambulerande röstmottagning

En väljare som inte kan ta sig till vallokalen på valdagen och som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan rösta genom ambulerande röstmottagare.

En ambulerande röstmottagare är särskilt utsedd av Borlänge kommuns valnämnd att ta sig till väljaren för att transportera rösten till röstningslokal. En ambulerande röstmottagare har samma status som en röstmottagare i vallokal och kan därför hjälpa väljaren att göra i ordning rösten.

Den som önskar att en ambulerande röstmottagare ska komma till dennes hem måste ringa och boka det hos kommunen. 

Ambulerande röstmottagning är tillgängligt med start 22 augusti på vardagar kl. 08:00-15:00. Bokning av ambulerande röstmottagning görs hos valkansliet 0243-741 16.

Webbutbildning

Utbildning röstmottagare förtidsröstning

Utbildning röstmottagare valdagen

Kontakt

Valkansliet Borlänge kommun när du via valnamnden@borlange.se eller 0243-741 16

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för de allmänna valens genomförande - ordinarie val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Valresultat 2014

Vid kommunvalet år 2014 röstade 32 713 personer. Det ger ett valdeltagande på 83,87 %.

Sidan senast uppdaterad