ATL-kontoret
Telefon: 023-830 70
Adress: Socialtjänsten, 781 93 Falun
Dela sidan på sociala medier

Alkohol, serveringstillstånd

Den gemensamma nämnden och ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) ligger i Falun och betjänar Borlänge, Gagnef, Säter, Smedjebacken, Ludvika, Hedemora och Falun.

Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten behöver du, enligt alkohollagen, ett serveringstillstånd.

Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang. Här beskrivs hur du går till väga för att ansöka om tillstånd.

Med servering menas varje form av erbjudande av alkoholdrycker mot betalning, Med alkoholdryck menas en vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol, drycker med lägre alkoholhalt kallas lättdrycker, till exempel lättöl och läskedrycker.

Med slutet sällskap menas en på förhand bestämd och begränsad krets av personer som har nå­gon form av gemensamt intresse utöver tillställningen med alkoholservering.

Du kan ansöka om:

  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel restauranger, för att få servera starköl, vin, starksprit och andra jästa drycker.
  • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. Det kan vara till exempel föreningar festvåningar och studentkårer. Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält under marknadsdagar och festivaler.
  • Serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.

ATL-kontorets uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls.

För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig d.v.s. vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller risk för människors hälsa.

Det är du som söker serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter ATL-kontoret behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter. Den som har stadigvarande serveringstillstånd kan även anordna provsmakning och har rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps efter anmälan till kommunen. 

Observera att ansökan om tillstånd till tillfällig alkoholservering i samband med idrottsevenemang eller arrangemang riktade till en ungdomlig publik bedöms med stor återhållsamhet. 

Högst 12 tillfällen/år

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Serveringstillstånd för tillfällig servering kan därför beviljas för max 12 tillfällen/år eller för en sammanhängande period av maximalt 2 månader. 

Serveringstid

Normal serveringstid  enligt alkohollagen är mellan klockan 11.00 – 01.00.

Avgifter

Läs mer om avgifter här.

Blanketter och information

Här hittar du blanketter och mer information.

Sidan senast uppdaterad