Miljökontoret
0243-740 000
Miljöinspektör - avfall
0243-740 00
Dela sidan på sociala medier

Avfall från verksamheter

Som verksamhetsutövare ska man ha kunskap om det avfall som uppstår i den egna verksamheten.

Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i exempelvis industrier, affärer
eller tjänsteföretag. Som verksamhetsutövare är man också skyldig att se till att avfallet transporteras av en godkänd transportör till en godkänd mottagningsanläggning.

För farligt avfall gäller särskilda regler.


Sidan senast uppdaterad