Miljönämnden
0243-740 00
Miljöinspektör - kemikalier
miljokontoret@borlange.se
Dela sidan på sociala medier

Bekämpningsmedel

Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalie­inspektionen för att få säljas i Sverige. Bekämpnings­medel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorga­nismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.


Sidan senast uppdaterad