Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Miljökontoret
miljokontoret@borlange.se
Frågor som rör brygga, pir och övriga åtgärder som inte hör till en byggnad
Dela sidan på sociala medier

Strandskydd

Strandskyddet är till för att värna allmänhetens möjlighet till ett rörligt friluftsliv och för att bevara växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer.

Strandskydd

Strandskyddet är till för att värna allmänhetens möjlighet till ett rörligt friluftsliv och för att bevara växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer.


Sidan senast uppdaterad