Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag .
Dela sidan på sociala medier

Besök från Norge, Danmark och Moldavien

Internationella samarbetspartners gästar Borlänge kommun den här veckan.

Borlänge kommun har under många år haft samarbeten med vänorter och kommunala partnerskap. Vecka 37 kommer representanter från danska Frederikshavn, norska Larvik samt moldaviska Chisinau till Borlänge för att fortsätta kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

Frederikshavn och Larvik är sedan länge vänorter till Borlänge kommun och flera samarbeten har genomförts. Tidigare i år bjöd Larvik in Borlänge och Frederikshavn för att inleda ett nytt samarbete, den här gången inom kultur. Larvik arbetar för att bli nordens poesihuvudstad med poesipark, poesifestival och installationer med nordiska poeters verk. Frederikshavn har inspirerats till den grad att de snart också inviger en poesipark.

– Här i Borlänge kommer vi fortsätta samtal kring kultursamarbeten och berätta mer om kulturlivet och samhällsutvecklingen i vår stad, säger Kristina Westhed, internationell samordnare i Borlänge kommun.

När de nordiska vänorterna träffades i Larvik fick Frederikshavn kännedom om filmen ”Trevligt Folk” och somaliska landslaget i bandy. Resultatet av det är att filmen kommer att visas under Nordisk Filmfestival i Frederikshavn i november.

– Skolorna i Frederikshavn ska också jobba med teman från de utvalda filmerna i festivalen, vilket betyder att eleverna kommer att få bekanta sig extra med filmen om somaliska landslagets väg till bandy-VM, säger Kristina Westhed, internationell samordnare.

Representanterna från Chisinau, Moldavien, kommer under veckan att besöka kommunens elevhälsa, Ljungbergsgymnasiet, Maserskolan, Jakobsgårdsskolan, Borlänge Sjukhus och den dagliga verksamheten vid Matjes Emils gård. Detta som del i ett utvecklingsprojekt om hur man arbetar med barn och ungdomar med autism. Tanken är att gemensamt utveckla ett nytt och längre projekt på samma tema. Tidigare samarbeten med Chisinau, har bland annat handlat om kostprojekt, ungdoms- och demokratiprojekt.

Borlänges vänorter och kommunala partnerskap

Borlänge kommun har nordiska vänorter och även officiella förbindelser med andra kommuner, i och utanför Europa:

• Larvik, Norge
• Frederikshavn, Danmark
• Västmannaöarna, Island
• Pitesti, Rumänien
• Chisinau, Moldavien
• Wuhan, Kina

Samarbetsprojekt med vänorter och inom kommunala partnerskap tilldelas ofta ekonomiskt stöd från EU, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och andra finansiärer.

Exempelvis har Borlänge kommuns projekt med Moldavien finansierats av Sida och genom ett kommunalt partnerskapsprogram (ICLD) som vänder sig till svenska kommuner och landsting som vill dela med sig av kunskap och erfarenheter för att stödja den lokala demokratin i något av Sidas samarbetsländer.