Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Digital utställning av förslaget till fördjupad översiktsplan

Det omarbetade förslaget för den fördjupade översiktsplanen ställs ut digitalt på borlange.se/vaxer från 29 november 2017 till 2 februari 2018.

Under våren var Borlänge kommuns förslag till ny fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort – ”Borlänge växer!” ute på samråd. Borlängeborna har fått tycka till om förslaget om var fler bostäder ska byggas, hur det ska bli enklare att gå, cykla och åka buss och hur naturområden ska utvecklas. Över 100 synpunkter kom in från Borlängebor, företag, organisationer med flera. Vi har nu läst alla synpunkter och uppdaterat förslaget efter samrådet. På borlange.se/vaxer står det vad som har och inte har ändrats samt motiveringar till detta.

– Översiktsplanen ger en helhetsbild över kommunens utveckling de närmaste 25-50 åren och ska vägleda oss i beslut om markanvändning och bebyggelse. Planen berör många människor och olika intressen, därför är det mycket viktigt att Borlängebon engageras och involveras när viktiga beslut ska fattas, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

I takt med att Borlänges befolkning fortsätter att växa behöver nya bostäder och verksamheter utvecklas. 

– Översiktsplanen hjälper oss att skapa ett hållbart samhälle så att Borlänge ska fortsätta vara en bra plats att arbeta och bo på, nu och även för framtida generationer, säger Gabriel Barrioz biträdande chef, plan- och markkontoret. 

Förslaget till fördjupad översiktsplan ställs ut digitalt på borlange.se mellan 29 november 2017 och 2 februari 2018. 

Tisdag den 16 januari anordnas ett öppet hus på Borlänge bibliotek, där det finns möjlighet att titta på planen och prata direkt med tjänstemän och politiker. För dig som saknar tillgång till dator eller önskar stöd, finns en besöksdator tillgänglig på Palladium, Sveatorget 21, vardagar klockan 08.00–12.00, 13.00–16.15 under utställningsperioden.

Fakta: Den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort visar på en översiktlig nivå hur Borlänge tätort kan utvecklas kommande 20 år. Planen visar var vi vill bygga nya bostäder, skolor och äldreboenden, hur hänsyn ska visas för exempelvis värdefulla naturområden och parker samt andra viktiga funktioner. Den avser att skapa förutsättningar för att det ska bli lättare att gå, cykla och åka buss samt göra det lättare för människor att mötas. Helt enkelt visar den hur Borlänge ska bli en ännu trevligare stad att bo och verka i, nu och i framtiden.