Eldningsförbud - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Eldningsförbudet upphävt

Räddningstjänsten har nu upphävt det eldningsförbud som togs den 13 maj.

Brandriskprognos

Länsstyrelsen avråder från eldning utomhus inom områden som omfattas av brandrisk 4, 5 eller 5 E. I Borlänge kommun bedöms brandrisken just nu som 1-3.

Skogsbrandriskvärdena uppdateras regelbundet:

Brandriskprognos 
(extern  länk, öppnas i nytt fönster)

Det här gäller vid eldningsförbud

Aktivitet

Tillåtet vid normalförbud*

Tillåtet vid totalförbud*

Grillning/matlagning på gasolkök i egen trädgård?**

Ja

Nej

Grillning/matlagning på spritkök i egen trädgård?**

Ja

Nej

Grillning/matlagning på engångsgrill i egen trädgård?**

Ja

Nej

Grillning/matlagning

på kolgrill i egen trädgård?**

Ja

Nej

Matlagning på stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll?

Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga på brygga eller båt i sjö?

Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga på Fäbodvallen?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på skogsfastighet/i skogen?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga utomhus vid mitt fritidshus?

Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga

i ett vindskydd, kåta och liknande?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på fjället?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på kommunens grillplatser?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga i ett tält?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på en inglasad balkong?

Ja (förutsätter

fastighetsägarens medgivande)

Ja (förutsätter

fastighetsägarens medgivande)

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på egen tomt?

Nej

Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på föreningens mark?

Nej

Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på kommunens mark?

 

Nej

 

Nej

Använda elgrill?

Ja

Ja

Tända en cigarett?

Ja men fimpen ska tas om hand inte hamna i

naturen

Ja men fimpen ska tas om hand och får inte hamna i naturen

Använda levande ljus inomhus?

Ja

Ja

Använda levande ljus utomhus?

Nej

Nej

Elda i vedspis/kamin?

Ja om den är sotad och brandskyddskontrollerad

Ja om den är sotad och brandskyddskontrollerad

Elda i min badtunna?

Nej

Nej

Får jag elda i min bastu?

Ja om den är sotad och brandskyddskontrollerad

Ja om den är sotad och brandskyddskontrollerad

Använda fyrverkerier?

Nej

Nej

Utföra svetsning hemma?

Nej

Nej

Utföra heta arbeten Yrkesmässigt, tex svetsning på hårdgjorda ytor?

Ja men var aktsam omgivning och var gnistor hamnar

Ja men var aktsam omgivning och var gnistor hamnar

Använda metallkap eller metallslip?

Ja men var aktsam omgivning och var gnistor hamnar

Ja men var aktsam omgivning och var gnistor hamnar

 

 

 

*Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och förbud för att förebyggande brand.

** Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.

Elda utomhus

Tre av fyra bränder inträffar i bostäder. Många bränder kan förhindras genom förebyggande åtgärder. Idag är det ett lagkrav att varje bostad (villa, lägenhet och fritidshus) ska vara försedd med brandvarnare. Det är också bra att ha någon form av släckutrustning.