Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Eldningsförbud - extremt hög brandrisk

På grund av den mycket höga brandrisken i skog och mark råder eldningsförbud i hela Dalarna. Borlänge kommun har högsta brandriskklassificeringen, 5E, enligt Länsstyrelsen.

Det varma vädret och de extremt torra markerna gör att brandrisken är mycket stor och eldningsförbud råder i samliga kommuner i Dalarna. Både nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner uppmanar allmänhet och skogsbrukare att vara extra försiktiga.

Eldningsförbud innebär att all eldning utomhus är förbjuden.

Enligt SMHI:s brandriskprognos kommer spridningsrisken att vara extremt stor i nästan hela landet. En mindre brand kan alltså på mycket kort tid sprida sig över stora områden.

Dalarnas räddningstjänster, på uppdrag av Myndigheten för samhällskydd och beredskap och Länsstyrelsen, arbetar för tillfället med att inventera länets skogsbrandsresurser. Länsstyrelsen bevakar och följer händelseutvecklingen.

 

Uppdatering 14 juni

Det regionala eldningsförbud som rått i Dalarnas län sedan den 28 maj har  upphävts 14 juni. Lokala eldningsförbud kan förekomma, därför gäller det att  fortsatt bevaka brandriskprognosen om man tänker elda. Är prognosen 4 eller högre gäller eldningsförbud även fortsatt.  Brandriskprognosen finns på länsstyrelsens webbsida:

 Brandriskklassificeringen hos Länsstyrelsen uppdateras dagligen

Krisinformation

Vad gäller vid eldningsförbud? 

Riktlinjer avseende brand vid skogsarbete