eMedborgarveckan i Borlänge - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

eMedborgarveckan i Borlänge

eMedborgarveckan genomförs för första gången i Borlänge kommun 8–12 oktober.

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka för att uppmärksamma användning av e-tjänster och digital delaktighet för att personer enklare ska kunna kommunicera med myndigheter, organisationer och privatpersoner.

Årets tema är ”digital delaktighet” 

Idag släpptes den årliga studien från Internetstiftelsen i Sverige IIS, ”Svenskarna och internet”, som visar att allt fler kopplar upp sig i Internetsverige och allt färre lämnas kvar i ett digitalt utanförskap. Även om fler har tillgång till Internet, upplever de som använder internet någon eller några gånger i veckan mycket mindre delaktiga i det digitala samhället än de som kopplar upp sig dagligen.

För fem år sedan konstaterades i samma studie, att en miljon svenskar inte var uppkopplade. Idag är de hälften så många. Ytterligare 600 000 svenskar använder internet, men gör det mer sällan än varje dag. Det innebär att 1,1 miljoner svenskar inte använder internet alls eller gör det mer sällan än varje dag. För specifika tjänster är icke-användarna ännu fler. Idag använder exempelvis 1,5 miljoner svenskar inte mobilt BankID. 

Föreläsningar, mässa och aktiviteter

Under veckan kommer Borlängeborna kunna ta del av hur den digitala framtidskommunen Borlänge ser ut, få en inblick i digitala lösningar och hur man hanterar tekniken rent praktiskt, via digitala tjänster som bankärenden, e-legitimation, offentlig service till lek, skapande och innovation på Borlänge bibliotek och 2047 Science Center. 

– Det är här en del av vår digitala utveckling och service till Borlängebon. Vi vill öka tillgängligheten för medborgare, bland annat genom e-tjänster och ta reda på digitala behov hos Borlängeborna, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Programmet för eMedborgarveckan finns i länken nedan.

Program för eMedborgarveckan

Förra året anordnade Borlänge kommun en eMedborgarvecka för första gången. Det var en uppskattad vecka som vi kommer anordna i år igen under v.41 i oktober.

Enkät: Vilka digitala tjänster skulle göra din vardag enklare?

Vi vill gärna veta hur du upplever digital delaktighet i Borlänge kommun.

Om eMedborgarveckan

Digidelnätverket står bakom kampanjveckan för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk. Under 2017 års eMedborgarvecka deltog cirka 270 aktörer som mötte nästan 10 000 personer. Borlänge kommun deltar för första gången 2018.

eMedborgarveckan, årets tema är digital delaktighet