Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Förberedelser inför årets vårflod

I år är det ovanligt mycket snö och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år.

Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade. Som fastighetsägare är det därför viktigt att du följer vårflodsutvecklingen och har beredskap för att skydda din egendom. Mer information kommer under vecka 17 efter att länsstyrelsen i Dalarna tillsammans med dalakommunerna stämt av prognosen för vårfloden.

Så här förbereder du dig inför vårfloden:

• Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån, se information på länsstyrelsens webbplats om - Vattenläget.

• Ta reda på risken för översvämning där du bor, titta på översvämningskartor på länsstyrelsens webbsida - Kartor med områden som kan svämma över.

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas

• Flytta undan känsliga föremål.

• Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.

• Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.

• Kontrollera din försäkring – kontakta ditt försäkringsbolag. 

Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag

• Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

Läs mer på länsstyrelsens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, (MSB) webbplatser och på DinSäkerhet.se och Krisinformation.se