Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 21 november

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 21 november, klockan 13.30, i Stadshusets sessionssal. Sammanträdet TV-sänds även direkt på webben.

Arbetsordning 

- Nämndernas återrapportering till kommunfullmäktige cirka kl. 14:00

1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
2. Inkomna medborgarförslag
3. Revisionen informerar
4. Nämndernas återrapportering till kommunfullmäktige, tema: Borlänge arbetar aktivt med förebyggande insatser som skapar social trygghet
5. Fastställande av skattesats Borlänge kommun år 2018
6. Ändring i Region Dalarnas förbundsordning
7. Utökning av medlemskommuner i Språktolknämnden i Dalarna
8. Svar på medborgarförslag om att sanda trottoarerna
9. Svar på motion om utredning av möjlighet att sälja marken för dagens Domnarvsvallen med tillhörande anläggningar
10. Kvartalsredovisning av ej verkställda beslut, andra kvartalet 2017, omsorgsnämnden
11. Interpellationer/frågor
12. Inkomna motioner
13. Valärenden
14. Delgivningar

Sammanträdet webbsänds via länken nedan.

Närradiosändning på 98,6 MHz.