Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 13 februari

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 13 februari, klockan 13.30, i Stadshusets sessionssal. Sammanträdet TV-sänds även direkt på webben.

Arbetsordning 

-     Borlänge kommuns omsorgspris och pedagogiska pris delas ut kl. 15.30

1. Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering
2. Inkomna medborgarförslag
3. Revisionen informerar
4. Värdegrundsberedningens återrapportering till kommunfullmäktige
5. Revidering av taxor för markhyra av offentlig plats
6. Antagande av detaljplan för Boken 1 m.fl. Maserskolan inom Bullermyren i Borlänge kommun
7. Upphävande av evenemangsstrategi
8. Svar på medborgarförslag om att Borlänge kommun gör något åt alla gropar i vägarna så fordon kan ta sig fram

9. Svar på medborgarförslag att polisen måste förstärka säkerheten på Tjärna Ängar
10. Svar på motion från (M) Analys av företagsklimatet i vår kommun
11. Svar på motion från (M) Tryggare och säkrare skolväg för barn och ungdomar i Ornäs
12. Svar på motion från (M) om återvinningsstationer
13. Svar på motion från (M) om att inrätta mansjour
14. Svar på motion från (M) om att Borlänge kommun startar HVB-boende i annan driftsform
15. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

16. Kvartalsredovisning ej verkställda beslut tredje kvartalet 2017, individ- och familjeomsorgen
17. Kvartalsredovisning ej verkställda beslut tredje kvartalet 2017, omsorgsnämnden
18. Interpellationer/frågor
19. Inkomna motioner
20. Valärenden
21. Delgivningar

Sammanträdet webbsänds via länken nedan.

Närradiosändning på 98,6 MHz.