Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag .
Dela sidan på sociala medier

Projekt för äldre med hiv

Det behövs mer kunskaper om att leva och åldras med hiv, både hos närstående och yrkesverksamma, men också hos de äldre själva. I ett treårigt projekt kommer äldre med hiv att få dela med sig av sina erfarenheter av att åldras med hiv.

Just nu söker projektet, som drivs av Hiv-Sverige, 6-8 personer i Borlänge med omnejd som är äldre än 50 år och lever med hiv. Projektet genomförs i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge. Här i Borlänge drivs projektet av Maria Granholm som till vardags arbetar som medicinskt ansvarig sjuksköterska på Borlänge kommun.

– Jag söker både män och kvinnor med olika erfarenheter till gruppen. Här finns chansen att vara med och påverka och synliggöra äldres situation och kanske även förändra sin egen livssituation, säger Maria Granholm.

I slutet av projektet kommer en bok om hiv och åldrande där äldre personer berättar om sin situation, sina behov och sina tankar kring att vara äldre och leva med hiv. Syftet med projektet är att förbättra livskvalitén för äldre personer (+50) som lever med hiv i Sverige och utifrån kartläggning och behovsanalys utveckla relevant metodmaterial för vårdpersonal så som förslag på insatser, bemötande, handlingsplaner och hjälp med kompetensförstärkning.

I Borlänge kommun kommer chefer och personal inom äldreomsorgen att få delta i en enkät om hur kompetensen och kunskaperna kring hiv och åldrande ser ut.

– Tanken är att vi inom kommunen ska kunna dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som kommer ut ur projektet och omsätta dem direkt i verksamheten, säger Maria Granholm.

Äldreprojektet är ett nationellt treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden med Hiv-Sverige som huvudman.