Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Samordnare lokala brottsförebyggande rådet
Sonja Sahlin
0243-666 61
Dela sidan på sociala medier

Föräldrar Emellan

Föräldrar Emellan i Borlänge är ett nätverk vars syfte är att arrangera föreläsningar på olika teman som berör föräldraskapet.

I nätverket ingår Rädda Barnen, Studieförbundet Vuxenskolan, Bilda, Pingstkyrkan, Korskyrkan, Kvarnforskyrkan, Adoptionscentrum, 2047 Science Center, kommunens folkhälsostrateg samt Lokala brottsförebyggande rådet. Det finns utrymme för fler organisationer att ansluta sig till nätverket.


Sidan senast uppdaterad