Enhetschef  ledsagarservice, avlösarservice
Eva Roskulla
Telefon: 0243 - 662 38
Samordnare och rekryterare, ledsagarservice, avlösarservice
Lisa Arnborg
Telefon: 0243 - 666 63
Samordnare och rekryterare, ledsagarservice, avlösarservice
Chatarina Hedlöf
Telefon: 0243 - 664 10
Dela sidan på sociala medier

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice riktar sig till dig som har barn med stort funktionshinder. Avlösarservice i hemmet kan du söka för att få egen tid och/eller då du gör aktiviteter med syskon.

En avlösare tar tillfälligt över omvårdnaden från föräldrarna så att de får möjlighet att hinna med syskon och aktiviteter som de annars har svårt att göra. En ansökan om avlösarservice gör du hos kommunens biståndshandläggare. En behovsbedömning görs sedan utifrån behov och lagrum.

Avlösarservice kostar inget för dig som beviljas hjälp.

 


Sidan senast uppdaterad