Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Enhetschef - gruppbostäder, servicebostäder
Marjatta Lamminen
Telefon: 0243 - 745 42
Enhetschef - gruppbostäder, servicebostäder
Birgitta Molana
Telefon: 0243-74962
Enhetschef - gruppbostäder, servicebostäder
Ewa Johansson
Telefon: 0243 - 74061
Enhetschef - gruppbostäder
Anna Mångs
Telefon: 0243-73726
Enhetschef - gruppbostäder
Anna-Karin Andersson
Telefon: 0243-663 30
Enhetschef, gruppbostäder och servicebostäder
Malin Lindqvist
Telefon: 0243 - 73641
Samordnare - gruppbostäder, servicebostäder
Soma Palani
0243-737 36
Samordnare, gruppbostäder och servicebostäder
Anna-Karin Andersson
Telefon: 0243 - 75924
Administratör, gruppbostäder, servicebostäder och daglig verksamhet
Pernilla Högberg-Liljeholm
0243 - 664 22
Dela sidan på sociala medier

Bostad med särskild service

Läs mer om våra anpassade bostäder för dig som behöver extra stöd.

Gruppbostad

Gruppbostaden är till för personer som har ett omfattande behov av tillsyn och omsorg. Det finns tillgång till fast personal dygnet runt. En gruppbostad kan ligga i ett separat hus med lägenheter eller i ett hyreshus. I gruppbostaden finns i regel fyra-fem lägenheter.   

Servicebostad

En servicebostad innebär en fullvärdig lägenhet som finns tillsammans med andra servicebostäder. En personalgrupp ger den boende personligt stöd i den omfattning hon eller han behöver. De som bor i en servicebostad ska ha tillgång till en gemensamhetslokal.

Broschyr med mer information om insatsen Bostad med särskild service finns längst ner på denna sida. 

Borlänge kommuns boenden med särskild service:

Gör en ansökan om insats

Se hur du ansöker om hjälp enligt lagen om stöd till funktionshindrade, LSS


Sidan senast uppdaterad