Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Daglig verksamhet

Här kan du läsa mer om Borlänge kommuns dagliga verksamheter.

Daglig verksamhet riktar sig till personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada enligt LSS personkrets 1 och 2.

Daglig verksamhet i Borlänge kommun har som mål att, varje person skall ha en individuell genomförandeplan, som kan ge meningsfull sysselsättning, erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället.

Café Hällsjö

Café Hällsjö är en daglig verksamhet som driver café, kiosk och lättare lunchservering.

Café Polisen

Café Polisen är en mindre grupp med en handledare och två till tre brukare.

Dalatravet

Verksamheten arbetar heldag på Dalatravet i Romme där vi sköter om hästar och håller rent i lokaler och utomhus.

Fritid

Vi är en grupp som på uppdrag av fritidsenheten sköter vissa allmänna platser i kommunen.

Fritid Kvarnsveden

Vi är en grupp som på uppdrag av fritidsenheten sköter området på Kvarnsvedens IP

Fröjden

Fröjden är en daglig verksamhet som har strukturerade individuella scheman.

Förrådet

Förrådet köper in varor som verksamheterna inom funktionshinderomsorgen sedan kan beställa.

Gammelgården

Gammelgården är en arbetsplats inom daglig verksamhet där vi utför sysslor på gården efter säsong, oftast utomhus.

Globen

Globen är en Daglig verksamhet där vi arbetar i en liten grupp.

Hällsjö tvätt

Hällsjö tvätt är en mindre grupp inom Daglig verksamhet där ca tre brukare är varje dag.

IMEGA

Imega är en informationsgrupp där våra brukare berättar hur det är att leva med funktionshinder. Vi föreläser bland annat på grundskolor och yrkesutbildningar.

Matjes Emils

Matjes Emils är en daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten ansvarar för drift och skötsel av Matjes Emils gård.

Mediaverkstan

Reportage, film och informationsprodukter produceras här.

Mellsta

Verksamheten på Mellsta arbetar med olika uppgifter inom Mellsta Campings område.

Musik

Musikgruppen bedriver enskild musik och musik i grupp för omsorgstagare, i de olika dagliga verksamheterna.

Mysiga butiken

Mysiga Butiken är en Daglig verksamhet enligt LSS som har en estetisk inriktning.

NAV1

Vi arbetar med tre olika inriktningar.

Norra Backa

Verksamheten utför olika arbetsuppgifter i butiker/företag vid Norra Backa och Kupolens köpcenter.

NTA

NTA står för Naturvetenskap, Teknik åt Alla.

Pegasus

Pegasus jobbar med arbetsträning, fysisk aktivitet och personlig utveckling utifrån varje individs förmåga.

Picasso

Brukarna har autism eller autistiska drag vilket medför att vi arbetar efter en tydlig struktur.

Plogstigen

Plogstigen 8 D är en Daglig Verksamhet som vänder sig till brukare som har behov av ett lite lugnare tempo.

Ridklubben

Verksamheten arbetar förmiddagar i stallet på Borlänge Ridklubb.

Räddningstjänsten

Vi arbetar med enklare arbetsuppgifter på Räddningstjänsten

Servicegruppen Tunagården

Servicegruppen Tunagården arbetar på de olika avdelningarna.

Sinnescentra Taktilen

Jobbar du inom daglig verksamhet? Se hit!

Steget

Steget är en Daglig verksamhet som erbjuder brukare att prova olika praktikplatser innan en placering görs.

Åkershem - biltvätten

Åkershem-Biltvätten har flera arbetsområden under veckan.

Utrekrytering

Borlänge kommun bedriver Daglig verksamhet, med Utrekrytering som en del av verksamheten.

Gammelgården

Gammelgården är en arbetsplats inom daglig verksamhet där vi utför sysslor på gården efter säsong, oftast utomhus.

Vega

Vega är en Daglig verksamhet som främst vänder sig till brukare som gillar montering och friskvård ute och inne

Sidan senast uppdaterad