Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Överförmyndare i samverkan
0243-666 44 (07:30-16:15)
Postadress: Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Humanistgatan 2 b, 781 70 Borlänge (endast bokade besök)
Dela sidan på sociala medier

God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare är ombud för en person som behöver hjälp med att bevaka sina ekonomiska, rättsliga eller personliga intressen. Kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebacken samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet. Kontoret finns i Borlänge.

Vanliga frågor och svar

Senaste nytt

Torsdagen den 8 november går Borlänge kommun över i en ny telefonilösning. Under dagen kan det därför vara störningar i telefonin.

Det kan innebära att du som väntar på ett samtal från överförmyndare i samverkan, eller själv ska ringa in till oss, kanske inte får kontakt direkt. 

Om det är problem att nå oss via telefon så går det bra att skicka e-post till oss på ois@borlange.se.

Inbjudan till föreläsningar under hösten

Under hösten kommer vi erbjuda två föreläsningar för våra gode män och förvaltare. Föreläsningarna hålls i Borlänge, se datum och tid för respektive föreläsning nedan. Du anmäler dig genom att maila till ois@borlange.se. Tänk på att ange vilken av föreläsningarna du vill anmäla dig till eller om du vill anmäla dig till båda två. Meddela också om du har några allergier då fika ingår.

 

24/10  Vad händer om du inte betalar i tid - vikten av att vara ekonomisk budbärare

Vem som helst kan hamna i skuld. Ofta är det en förändrad livssituation som ligger bakom överskuldsättning. En livssituation som påverkar din ekonomi. Det kan t ex handla om sjukdom, arbetslöshet, dödsfall i familjen eller skilsmässa. Föreläsning med Annika Sydberger Norrman som arbetat hos Kronofogden. Syftet med utbildningen är att ge dig mer kunskap kring hur du kan stödja personer som redan har problem eller riskerar att få problem med sin privatekonomi.

Du får lära dig mer om

•                          Kronofogdens uppdrag

•                          Orsaken till överskuldsättning

•                          Konsekvenser av överskuldsättning

•                          Hur går överskuldsättning att förebygga?

•                          Vad händer om du inte betalar i tid?

•                          Vad händer hos Kronofogden?

•                          Skuldsanering

 24/10 kl. 16.30 - 19.30 Borlängerummet (Stadshuset Borlänge), Röda vägen 50.  Anmälan till ois@borlange.se (meddela allergier då fika ingår).

 

8/11  En föreläsning om att vara god man för någon med psykiska funktionshinder

Lotta Husberg har stor erfarenhet av att arbeta med människor med psykiska funktionshinder och är själv god man. Föreläsningen handlar dels om vad psykiska funktionshinder så som Asperger, autism, ADHD, ADD och andra diagnoser kan innebära för huvudmannen. Den andra delen av föreläsningen handlar om bemötande och kommunikation. Hur kan man lägga upp ett möte för att underlätta i kommunikationen? Hur kan vi kommunicera? Vad kan vi tänka på vad gäller vårt sätt att framföra budskap? Vad kan vi tänka på i förhållningssätt/bemötande?

8/11 kl. 14.30 - 17.00 Erikslundsgymnasiet aula, Röda vägen 56, Borlänge.  Anmälan till ois@borlange.se (meddela allergier då fika ingår).

Nyheter hos Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen

Den 1 november 2017 kommer Borlänge kommun att öppna ett servicecenter. På servicecentret kommer det att sitta kommunvägledare som besvarar alla frågor som kommer in per telefon till kommunen. Frågor som de inte kan besvara kommer de att hänvisa vidare till rätt verksamhet och rätt person.

Målet med servicecentret är att ge en ökad service och ökad tillgänglighet.

Servicecenter svarar på frågor mellan 8.00-16.30 alla vardagar. Detta innebär att när ni ringer vårt telefonnummer 0243-666 44 kopplas samtalet direkt till servicecenter. De frågor som servicecenter inte kan hjälpa er med kommer att skickas vidare som ett ärende till oss. Vi fördelar ut ärendet till respektive handläggare som återkommer med svar så snart det är möjligt. 

Epostbrevlådan, ois@borlange.se, bevakas av Överförmyndare i samverkan som vanligt.

Observera att när en handläggare från Överförmyndare i samverkan ringer så syns numera telefonnumret 0243-759 00. Ringer man tillbaka på det telefonnumret kommer man till servicecenter.

Vad är en god man, förvaltare och förmyndare?

Mer om god man, förvaltare och förmyndare.

God man

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller rättigheter och levnadssituation. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov.

Förvaltare

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som används när en person inte kan vårda sig själv eller sin egendom och ett godmanskap inte är tillräckligt.

Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem.

Förmyndarskap för minderåriga

Vissa åtgärder som den som är förmyndare företar för ett barns räkning kräver alltid överförmyndarens samtycke.

Årsräkningar

Årsräkningen ska lämnas in till överförmyndaren före 1:a mars varje år. Den ska avse förvaltningen under kalenderåret innan.

Arvoden

Kommunfullmäktige i varje kommun bestämmer nivån på arvodet utifrån riktlinjer från SKL Sveriges kommuner och landsting

Blanketter

Här hittar du blanketter som hör till Överförmyndare i samverkan.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse om att bli god man.

Rollkoll

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram två bra informationshäften kring ställföreträdarskap som heter ”rollkoll”.

Sidan senast uppdaterad