Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Överförmyndare i samverkan
0243-666 44 (07:30-16:15)
Postadress: Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Humanistgatan 2 b, 781 70 Borlänge (endast bokade besök)
Dela sidan på sociala medier

Förmyndarskap för minderåriga

Vissa åtgärder som den som är förmyndare företar för ett barns räkning kräver alltid överförmyndarens samtycke.

Det gäller främst köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt, utlåning och drivande av rörelse. Även för inteckning, upptagande av lån eller annan skuldförbindelse för den omyndiges räkning krävs överförmyndarens samtycke. Får den omyndige arv skall arvskifte upprättas och i vissa fall ges in till överförmyndaren för granskning och godkännande.

I situationer där det finns motstridiga intressen mellan barnet och förmyndaren, exempelvis när båda har delägarskap i samma dödsbo, är det nödvändigt att förordna en tillfällig god man. Avsikten är att säkerställa att barnets rättigheter tas tillvara.

Kontakta överförmyndare i samverkan för mer information.

Sidan senast uppdaterad