Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Överförmyndare i samverkan
0243-666 44 (07:30-16:15)
Postadress: Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Humanistgatan 2 b, 781 70 Borlänge (endast bokade besök)
Dela sidan på sociala medier

Rollkoll

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram två bra informationshäften kring ställföreträdarskap som heter ”rollkoll”.

Häftena tar bland annat upp god mans/förvaltares uppdrag, arbetsfördelning mellan boende, god man, anhöriga med flera, samt hur du ansöker om godman/förvaltare och skillnaden mellan de två. De två häftena riktar sig till olika aktörer och finns även att lyssna på som ljudfil.

Sidan senast uppdaterad