Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Överförmyndare i samverkan
0243-666 44 (07:30-16:15)
Postadress: Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Humanistgatan 2 b, 781 70 Borlänge (endast bokade besök)
Dela sidan på sociala medier

Vad är en god man, förvaltare och förmyndare?

Den gode mannen eller förvaltaren är ombud för en person som behöver hjälp med att bevaka sina ekonomiska, rättsliga eller personliga intressen.

God man

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller rättigheter och levnadssituation. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med hjälpbehov.

För att ett godmanskap ska kunna anordnas krävs att den enskilde har ett behov av hjälp som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande.

Om den enskilde kan få den hjälp han eller hon behöver på något annat sätt behövs i många fall inte en god man. En sådan hjälp kan exempelvis vara: hjälp från anhöriga, fullmakt, personligt ombud eller hjälp från personal på ett särskilt boende.

Uppgiften som god man varierar mycket beroende på den situation som den hjälpbehövande personen är i. I många fall handlar det om att betala räkningar, se till att fickpengar finns tillgängliga och kontrollera att personen i fråga har det bra. Målet för gode mannen bör vara att försöka skapa så bra livskvalitet som möjligt för sin så kallade huvudman utifrån hans eller hennes ekonomiska och personliga situation. Det är viktigt att komma ihåg att gode mannen inte övertar den enskildes rättshandlingsförmåga. Det betyder att det finns ett krav på samtycke från den enskilde då gode mannen ska göra en rättshandling för sin huvudmans räkning.

Förvaltare

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som används när en person inte kan vårda sig själv eller sin egendom och ett godmanskap inte är tillräckligt.

Den som får en förvaltare mister en del av sin egen rättshandlingsförmåga. Istället är det förvaltaren som ensam kan utföra rättshandlingar och hjälpa den behövande med det som bestämts i förordnandet (beslutet om förvaltarskap).

I övrigt har en förvaltare samma uppgifter som en god man.

Förmyndare

En förmyndare är ställföreträdare för omyndig person, det vill säga för den som är under 18 år.

I de flesta fall är det föräldrar/vårdnadshavare som är förmyndare.

Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem.

Det är överförmyndarens uppgift att utse en god man för barnet.

Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Han eller hon representerar inte och är inte anställd av någon myndighet.

Gode mannens uppgift är att se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige.

En god man ska exempelvis hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag). Gode mannen ska också se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det.

Intresseanmälan

Intresseanmälan för dig som är intresserad av att få veta mer om uppdrag som god man eller förvaltare för personer över 18 år.

Sidan senast uppdaterad