Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Invandring och integration

Här kan du läsa mer om Borlänge kommuns arbete med invandring, integration och om arbetet med flyktingsituationen som pågår just nu.

Tolkförmedling

Få hjälp med tolkning på 71 olika språk.

Svenska för invandrare (sfi)

Läs mer om SFI här.

Flyktingmottagning för barn och vuxna

Läs mer om hur vi arbetar med flyktingmottagning.

Medborgarcenter - en väg in i det svenska samhället

Medborgarcenter är en öppen samlingsplats för främst nyanlända som behöver stöd och hjälp för att komma närmare och inkluderas i det svenska samhället.

Bli god man

Du kan hjälpa ensamkommande barn och ungdomar.

Gemensamma krafter

En mötesplats för alla som vill skapa en bra tillvaro.

Sidan senast uppdaterad