Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

Sjukvård och tandvård

Här hittar du information om ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting vad gäller sjukvård och tandvård.

Hälso- och sjukvård

Landstinget Dalarna ansvarar för hälso- och sjukvården i Borlänge.

För personer i behov av hemsjukvård eller äldre och funktionshindrade som vistas på kommunens särskilda boenden ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeut/ sjukgymnastnivå.

Läkarinsatser tillhandahålls av landstinget.

Särskilt tandvårdsstöd

Om du är sjuk eller har ett funktionshinder som gör att du behöver mycket hjälp kan du få ett särskilt tandvårdsstöd.

Man måste ha ett stort och långvarigt behov av hjälp med personlig omvårdnad, såsom

om du bor på ett särskilt boende med heldygnsomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL 1980:620) inom kommunen
om du har medicinskt omfattande hemsjukvård eller palliativ vård i hemmet
om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387)
om du är bosatt i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser t.ex. hemtjänst minst 3 ggr/dygn samt tillsyn/larm.
Vänd dig till kommunens biståndshandläggare eller sjuksköterska på det kommunala boendet.

Om du vill veta mer om tandvårdsstödet kan du ringa till
Beställarenheten för tandvård på telefonnummer 0225- 49 42 02 eller besöka Landstingets hemsida

Vård i livets slut - palliativ vård

Palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård av den sjuke och närstående. Målet för palliativ vård är att ge bästa möjliga livskvalitet åt både den sjuke och de närstående. Vården ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov genom att lindra besvär och stödja den sjuke att leva så aktivt som möjligt fram till dödsögonblicket.

Vård i livets slutskede kan ges antingen i hemmet, inom särskilt boende, på korttidsplats eller på sjukhus. Vården ges av olika yrkeskategorier (omvårdnadspersonal, sjuksköterska/distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och läkare) vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och målet för behandlingen inte längre är att förlänga livet.

Vården ska också kunna ge de närstående stöd i sorgearbetet.

Medicinskt ansvariga

MAS (Medicinsk ansvarig sjuksköterska) och MAR (Medicinsk ansvarig för rehabilitering) har det övergripande ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet i kommunens hälso- och sjukvård.

Om du har synpunkter på hälso- och sjukvården eller rehabiliteringen vänder du dig i första hand till den enhet där du eller din närstående vistas. MAS och MAR finns vid behov tillgängliga för ytterligare frågor, diskussioner och synpunkter.

Borlänge hemsjukvård

Om du har behov av hemsjukvård eller rehabilitering.

Rehabilitering

När du behöver hjälp med rehabilitering kan du få hjälp av kommunen.


Sidan senast uppdaterad