Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Enhetschef
Fia Åkerblom
Telefon: 0243-741 40
Dietist
Ann-Helen Willemark
Telefon: 0243-749 01
Dela sidan på sociala medier

Hälso- och sjukvård i särskilt boende, dietist

Här kan du läsa mer om vilken hälso- och sjukvård som finns på våra särskilda boenden.

Det finns sjuksköterskor/distriktssköterskor i tjänst dygnet runt för att ge vård till boende på kommunens särskilda boenden. De hjälper till med:

  • Regelbundna och akuta besök
  • Läkemedelshantering
  • Kontakter med läkare
  • Stöd till närstående
  • Handledning för personalen

Samarbete sker med

  • Omvårdnadspersonal
  • Dietist
  • Kommun Rehab
  • Läkare
  • Sjukhus

Dietist

Dietisten har kunskap kring området mat, måltider och nutrition. Dietisten arbetar i huvudsak mot särskilt boende. Dietistens arbetsuppgifter inkluderar:

Stöd och konsult för sjuksköterskor och övrig personal när det gäller Omsorgstagare med mat- och näringsproblem inom särskilt boende
Riktlinjer och rutiner som rör kost och nutrition
Utbildning av personal inom området kost och nutrition
Stöd i arbetet med Senior alert samt Vård- och omsorgsplaneringar


Sidan senast uppdaterad