Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Syn- och hörselinstruktör
Telefon: 0243 - 22 20 00
Telefontid: kl. 7:00 - 12:00
Dela sidan på sociala medier

Syn- och hörselinstruktör

När du behöver en extra insats kring din syn- och hörselnedsättning

Syn- och hörselinstruktören finns i Borlänge kommun för dig som behöver en extra insats kring din syn- och/eller hörselnedsättning för att bli mer självständig eller delaktig.

Uppdraget riktar sig till:

  • alla Borlängebor
  • i alla åldrar
  • i alla boendeformer

Insatserna kan bestå av:

  • Råd och stöd till anhöriga eller andra i din vardag kring t ex bemötande.
  • Att tillsammans anpassa hemmiljön genom struktur, uppmärkning, framkomlighet mm för att underlätta vardagen, samt förebygga fall och andra risker.
  • Ge specifik träning angående förskrivna hjälpmedel från syn– eller hörcentralen, eller att kunna hantera dina tekniska apparater i hemmet.

Sidan senast uppdaterad