Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Trygg och säker

Den 28 maj–3 juni uppmärksammas Krisberedskapsveckan i hela Sverige.

Det är myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) som är initiativtagare till kampanjveckan. Tanken med Krisberedskapsveckan är att den ska uppmärksamma oss om hur vi kan förbereda oss ifall vi står inför en kris. Vad gör vi till exempel när elen försvinner under en längre tid? 

MSB vet från undersökningar att det är få av oss, som lever i Sverige, som faktiskt vet vad höjd beredskap innebär och hur man ska agera vid ett beredskapslarm. I slutet av maj får alla hushåll i Sverige hem en broschyr, "Om kriget eller krisen kommer", av MSB med viktig information om hur vi kan förbereda oss.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Broschyren om kriget eller krisen kommer

Sista veckan i maj får alla hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer hem till sig. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Broschyren kommer att finnas med text på lättläst svenska, inläst på svenska och engelska och översatt till 13 språk. Alla versioner publiceras som pdf-filer i slutet av maj på DinSäkerhet.se. 

The brochure If Crisis or War Comes describes how those of us who live in Sweden can become better prepared for the consequences of serious accidents, extreme weather, IT attacks or military conflicts.

DinSäkerhet.se

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

Aktiviteter under Krisberedskapsveckan i Borlänge

Torsdag 31 maj, visning av Forssaklacks skyddsrum
När:
klockan 17.00–20.00.
Plats: Vattentornet (nära Forssaklackskolan), 784 45 Borlänge. OBS! Gå eller cykla - det finns få parkeringsplatser.
Arrangör: Borlänge kommun, Borlänge Energi och Frivilliga Resursgruppen (FRG).

Lördag 2 juni, prova-på-hemberedskap
När: 
klockan 10.00–15.00.
Plats: 
Kupolen, 781 70 Borlänge.
Arrangör: 
Borlänge kommun, Borlänge Energi och Frivilliga Resursgruppen (FRG).

Aktuellt: Om Krisberedskapsveckan 2018

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

Så förbereder du dig

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter.

Viktiga nummer

112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.

113 13 när du vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället.

114 14 om du vill komma i kontakt med polisen i icke akuta fall.

1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Krisberedskap

Läs mer om hur kommunens krisberedskap fungerar.

Brottsförebyggande arbete

Ökad trygghet är målet för Borlänges brottsförebyggande råd.

Sidan senast uppdaterad