Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag .
Risk- och säkerhetssamordnare
Thorsten Bladlund
0243-743 30
Dela sidan på sociala medier

Krisberedskapsveckan 2017

Under vecka 19 anordnades för första gången krisberedskapsveckan i Borlänge och Sveriges övriga kommuner. Krisberedskapsveckan är en långsiktig och återkommande satsning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som ligger bakom krisberedskapsveckan, vill underlätta för kommuner när det gäller att kommunicera och väcka invånarnas engagemang för vår gemensamma säkerhet och beredskap.

I Borlänge avslutades veckan med att informera besökare på Kupolen om man kan förbereda sig inför samhällsstörningar som till exempel elavbrott. På plats fanns personal från Borlänge Energi, Borlänge kommun och Civilförsvarsförbundet. Nyfikna besökare fick möjlighet att visa sina kunskaper genom att svara på frågor.

Här är frågorna och de rätta svaren:

1. Hur många liter vätska behöver en vuxen person få i sig varje dag?
A. 2-3 liter

2. Vilka näringsämnen bör prioriteras under en bristsituation?
C. Fett och kolhydrater

3. Vad står förkortningen VMA för?
C. Viktigt meddelande

4. Vilken kanal ska du lyssna på vid en kris för att få samhällsviktig information?
B. P4

5. Vilka 5 grundbehov rekommenderas för att klara de första 72 timmarna utan hjälp vid en krissituation?
A. Sömn, information, vatten, värme och mat

6. Vilket är Sveriges nationella informationsnummer dit du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor eller kriser?
B. 11313

7. Varför är det viktigt med god ventilation när man använder alternativa värmekällor som drivs av fotogen, gasol eller diesel?
B. För att undvika att bli kolmonoxidförgiftad

8. Vilken mat av följande alternativ klarar bäst förvaring i rumstemperatur utan tillgång till kylskåp och frys?
B. Pasta, nötter och konserver

9. Är det ett krav på att ha brandvarnare i bostaden?
B. Ja

10. Vad är Civilförsvarsförbundets motto?
B. För säkrare och tryggare liv

Utslagsfråga:
Mängd vatten i fylld brandslang: 35,5 l

1:a pris fick Elin Ehlis, 2:a pris fick Jimmy Mellbin och på tredje plats kom Erik Ehlis.

Vi ska vara förberedda

Krisberedskapsveckan är ett sätt att kraftsamla med aktiviteter för höjd krisberedskap under en vecka, men målet är att nå effekt under hela året genom att fler blir engagerade i att förbättra sin hemberedskap. Kampanjen kommer att genomföras varje år. Ju fler som ha tänkt igenom hur de skulle klara en kris och skaffat en hemberedskap, desto bättre rustade är vi som samhälle för att klara en situation då vardagen vänds upp och ner.

Nedan finns mer läsning om hur du kan förbereda dig samt länkar till användbara webbsidor för mer information om beredskap.

Om krisen kommer

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar.

Elavbrott

Samhället är beroende av elektricitet. Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder.

Hot mot dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att övrig livsmedelsindustri ska fungera, till exempel bryggerier, mejerier och slakterier.

Översvämning

Översvämningar orsakar ofta stora skador med stora kostnader för samhället men stora översvämningskatastrofer är mycket sällsynta i Sverige.

Värmebölja

Värmeböljor kan påverka hälsan negativt och ha andra följder för samhället. SMHI kan varna för höga temperaturer, till hjälp för exempelvis sjukvården.

Din krislåda

Det finns en grundprincip i vårt samhälle och den innebär att alla människor har ett ansvar för sitt eget liv och sin egendom. Den principen gäller även då samhället inte fungerar som vi är vana vid.

Visste du att?

40 procent av invånarna i Sverige vet inte hur de kan förbereda sig inför en samhällskris.

11 procent av invånarna i Sverige känner sig redo och bedömer att det har gjort de förberedelser de tror sig behöva göra inför en samhällskris.

77 procent av invånarna i Sverige tycker det är viktigt/mycket viktigt med frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och beredskap inför en allvarlig händelse.

Källa: Nulägesmätning inför Krisberedskapsveckan, MSB 2016.


Sidan senast uppdaterad