Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Självservice, e-tjänster och blanketter

Gör dina ärenden själv. Här hittar du våra e-tjänster och blanketter.

 

Barn och utbildning

Förskola, fritids och pedagogisk omsorg

Inga mappar och filer att lista, kontrollera sökvägen.

Grundskola

Inga mappar och filer att lista, kontrollera sökvägen.

Gymnasieskolan

Inga mappar och filer att lista, kontrollera sökvägen.

Vuxenutbildning

Inga mappar och filer att lista, kontrollera sökvägen.

Omsorg och hjälp

Funktionsnedsättning, handikapp

Inga mappar och filer att lista, kontrollera sökvägen.

Äldre

Inga mappar och filer att lista, kontrollera sökvägen.

Uppleva och göra

Bibliotek

Fritid, föreningsliv

Inga mappar och filer att lista, kontrollera sökvägen.

Bygga, bo, miljö

Bygga nytt, riva eller ändra

Inga mappar och filer att lista, kontrollera sökvägen.

Livsmedel, skolor, hygienlokaler, bad och solarier

Inga mappar och filer att lista, kontrollera sökvägen.

Vatten, avlopp, avfall, miljö och energi

Inga mappar och filer att lista, kontrollera sökvägen.

Kommun och politik

Stiftelser

Inga mappar och filer att lista, kontrollera sökvägen.

För politiker

Inga mappar och filer att lista, kontrollera sökvägen.

God man, förvaltare, överförmyndare

Inga mappar och filer att lista, kontrollera sökvägen.
Sidan senast uppdaterad