Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Självservice, e-tjänster och blanketter

Gör dina ärenden själv. Här hittar du våra e-tjänster och blanketter.

 

Självservice - barn och utbildning

Här kan du ändra schema för dina barn, ansöka om plats i förskolan, ansöka om skolskjuts med mera.

Självservice - Omsorg och hjälp

Här kan du ansöka om bidrag till bostadsanpassning, begära ersättning, ansöka om god man med mera.

Självservice - Uppleva och göra

Här kan du reservera böcker, boka lokal, ansöka om lotteritillstånd med mera.

Självservice - Bygga, bo och miljö

Här kan du anmäla installation av eldstad, ansöka om bygglov, begära uppehåll av hämtning av hushållsavfall med mera.

Självservice - Trafik och infrastruktur

Här kan du boka elcykel.

Självservice - Näringsliv och arbete

Här kan du anmäla studieavbrott för KAA.

Självservice - Kommun och politik

Här kan du söka efter handlingar, beställa betygskopior, ansöka om stipendium med mera.

Sidan senast uppdaterad