Verksamhetsledare LeaderDalÄlvarna
Christina Lindfors
070-301 06 42
Stationsvägen 13, Djurås
Dela sidan på sociala medier

Leader

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Det kan vara både på landsbygden och i staden.

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".

Nu startar en ny period med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom hela EU. I den nya programperioden 2014–2020 samordnas fyra EU-fonder i det lokala utvecklingsarbetet.

Människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (Local Action Group).

Leader DalÄlvarna


Sidan senast uppdaterad