Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Regionala serviceprogrammet

Under ledning av Länsstyrelsen deltar Borlänge i det Regionala Serviceprogrammet. Ett viktigt område inom programmet är service på landsbygden.

För Dalarnas län finns ett regionalt serviceprogram får åren 2014-2018. Programmet är upprättat efter att Näringsdepartementet har gett varje län i uppdrag att upprätta en plan gällande frågor om kommersiell service på landsbygden.

Inom det Regionala Serviceprogramet för Dalarnas län har Länsstyrelsen Dalarna gett varje kommun i länet uppdrag att upprätta kommunala serviceplaner. Utgångspunkten för serviceplanerna är att vara ett strategiskt verktyg för att erhålla en långsiktigt ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar service på landsbygden. Serviceplan för Borlänge kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-12-15 och finns att läsa nedan.

Serviceplan för Borlänge kommuns landsbygd 2015-2018 

Sidan senast uppdaterad