Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier
Tough race. Fotograf Markus Tysk

Evenemangsbidrag

Borlänge kommun vill stödja evenemang som är bra för Borlänge.

Varje evenemang skall uppfylla följande kriterier:

 • Evenemanget håller genomgående god kvalitet och evenemangsarrangören visar på kunnande, kreativitet och kompetens
 • Evenemanget stärker Borlänge som en spännande och framåt stad samt strävar mot visionen ”Borlänge - Sveriges trevligaste stad” och konceptet ”Trevligt folk”
 • Evenemanget stärker Borlänges långsiktiga arbete med varumärket Borlänge

Borlänge uppmuntrar nya evenemang - och främjar existerande - som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

Skapar evenemangsutveckling genom att:

 • på ett nyskapande sätt kombinera till exempel idrott, kultur och friluftsliv
 • stärka befintliga, och driva utveckling av nya, evenemangsplatser i kommunen
 • bidra till utveckling och etablering av nya evenemang

Bidrar till näringslivsutveckling och/eller ett starkare föreningsliv genom att:

 • stärka utvecklingen inom profilområdena – handel, musik och upplevelser, transport och kommunikationer och materialteknik
 • arrangemangen genomförs i nära och god samverkan med berörda organisationer och föreningar

Ger nationell och internationell uppmärksamhet och på så sätt:

 • attraherar ungdom i och utanför Borlänge
 • lockar stor publik och/eller deltagare i olika åldrar
 • attraherar internationella besökare och deltagare
 • skapar fler övernattningar på hotell eller motsvarande

Bedömning

Bidraget beslutas utifrån hur väl evenemanget bedöms uppfylla kriterierna ovan. I ansökan till evenemangsrådet ska du som arrangör redogöra för din bedömda uppfyllelse av kriterierna ovan.

Återrapportera

Efter avslutat arrangemang ska du återrapportera resultatet av uppfyllelsen.

Beslut

Beslut tas under tre tillfällen på våren och två tillfällen på hösten. 

Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad till Borlänge kommun senast tre månader före evenemangets startdatum. Senaste inlämningsdag för ansökan under 2018 är 6 februari, 10 april, 2 maj, 28 augusti och 9 oktober.

Ansökan med utförlig budget skickas till:

Borlänge kommun, Evenemangslots, Näringslivskontoret, 781 81 Borlänge
Märk kuvertet ”Ansökan evenemangsstöd”.

Vid frågor går det bra att skicka e-post till kommun@borlange.se

Utbetalning

Beviljat evenemangsstöd utbetalas mot faktura från den sökande organisationen. Stödet utbetalas efter genomfört evenemang och i samband med att utvärdering lämnats in. 

Faktura skickas till:

Borlänge kommun
Box 309
737 26 Fagersta

Märk med referensnummer K1158560A

Evenemangsbidraget utbetalas under förutsättning att det som överenskommits mellan Borlänge kommun och arrangören uppfyllts.

Blanketter och mer information

Nedan finns länkar till ansöknings- och utvärderingsblanketter. Där finns också länk till polisens sida om tillstånd samt information om kommunens evenemangsstrategi.

Sidan senast uppdaterad