Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Föreningsbidrag

Sista ansökningsdag för föreningsbidrag 2017 är den 15 oktober

Föreningsbidrag 2017 - Välkommen in med er ansökan

Föreningen använder de tidigare tilldelade inloggningsuppgifterna till vår digitala portal för ansökan. Kontakta Föreningskontoret för att få hjälp om föreningen saknar dessa uppgifter. 

Föreningar som önskar hjälp med ansökan är välkommen på
öppet hus: Tisdag 26/9, torsdag 5/10 kl 14-17 på Sveagatan 21 på Palladium.

Råd till er som vill söka bidrag

För att få er ansökan behandlad ska följande bilagor lämnas:

  • Årsmötesprotokoll innehållande balans- och resultatrapport samt revisionsberättelse, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Verksamhetsberättelse, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Verksamhetsplan, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Föreningens stadgar, om stadgeändringar gjorts under verksamhetsåret eller för nybildad förening.

  • Vaccinationsintyg från RF (gäller idrottsföreningar anslutna till förbund inom RF). Föreningar som ej bifogar vaccinationsintyg kan få ett visst avdrag på föreningsbidraget.

Läs i bifogade filer nedan om din förening uppfyller kommunens kriterier, för föreningsbidrag.

Sidan senast uppdaterad