Fritidsgården Kärnan
0243-748 67
Thenstedsgatan 2, Borlänge
LSS Korttidstillsyn Källan
0243-747 31
Thenstedsgatan 2, Borlänge
Enhetschef
Sofia Holmberg
0243-736 81
Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

Kärnan

Kärnan ligger på Hagalund.

Kärnan är en fritidsgård för personer från 12 år och äldre med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning.

LSS Korttidstillsyn Källan
Fritidshemmet är en korttidstillsyn enligt LSS för skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning.


Sidan senast uppdaterad